کیست مرا یاری کند؟

1,628
چرا امام حسین(ع) این جمله را گفت: «آیا کسی هست مرا یاری کند؟»، پیام امام حسین چه بود؟ ؛ سخنان: استاد فردابراهیمی؛ کلیپ: سمعی بصری ابوالفضلیه تهران؛ موسیقی: کارن همایون‌فر ؛ نظرات و پیشنهادات: farhidngo @ gmail . com ؛ کلیپهای صوتی تصویری روان شناسی اخلاق در کانال تلگرامی: https://t.me/fortuner
pixel