آموزش حرکت اسکوات هالتر از جلو و عقب با کمربند Front-To-Back Squat With Belt

515

آموزش حرکت اسکوات هالتر از جلو و عقب با کمربند Front-To-Back Squat With Belt اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

تمرینو
تمرینو 413 دنبال کننده