علل تنگی مجرا در زنان

3,245
در این ویدیو توضیحاتی در مورد تنگی مجرا در زنان مطرح شده است. امروزه مردان و زنان زیادی مراجعه می کنند که از تنگی مجاری ادراری وکاهش جریان آن شاکی هستند. این افراد در شکایت خود اظهار می دارند که ادرارشان باریک می آید و قطره قطره می شود.
pixel