ساخت تیزر تبلیغاتی گردشگری آب و رنگ ایران

508
تیزر تبلیغاتی گردشگری آب و رنگ ایران را تماشا می کنید. این تیزر تبلیغاتی در استودیو کروماکی فردا ساخته شده است. در ساخت این تیزر فرآیند ساخت انیمیشن و اجرای موشن گرافیک استفاده شده است.

دنبال= دنبال/ follow=follow

2 ماه پیش
دنبالی دنبال کن لطفا
pixel