اقدامات ایتالیا برای مهار کرونا

185

اقدامات ایتالیا برای مهار کرونا ایتالیا برگ های خود اظهاری میان شهروندان این کشور توزیع کرده تا اعلام کنند برای خروج از منازل شان مبتلا به ویروس کرونا نیستند

pixel