توضیحات وبینار کوچینگ و مدیریت عملکرد کارکنان

337
مدرس این وبینار عزیز میردار بیزینس کوچ و مدرس مهارت‌های کوچینگ است که دارای تأییدیه ACC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ می‌باشد.در این وبینار نیز به این موضوع می‌پردازد که چرا در اختیار داشتن مهارتهای کوچینگ یک ضرورت برای مدیران به منظور مدیریت عملکرد کارکنان است. مدیریت عملکرد کارکنان یکی از مسئولیت های اصلی مدیران است که همواره بعنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل موفقیت و بهبود مستمر یک سازمان، یک تیم یا اعضاء یک گروه از آن یاد شده است. در این وبینار همراه ما باشید...
ایسمینار 168 دنبال کننده
pixel