آنونس دوم لوراکس با دوبله گلوری مهرداد رئیسی

292
www.gloryfilm.net Dub director : Mehrdad Raissi Translator : Ali Caszaadeh Dubbed by: The Association of Tehran Young Voice Actors Glory Entertainment Music : Arash Hosseini گویندگان: کسری نیک آذر شهره روحی آرزو آفری هومن خیاط مهرداد رئیسی امین قاضی سعیده تهرانی کیوان عسکری علیرضا وارسته سامان مظلومی مسعود چاردهی ....دوبله شده در گلوری مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی مترجم: علی کاس زاده
بهترین ها 360 دنبال کننده
pixel