افزایش تمرکز بر عضلات جلو بازو

17,874
مربی من 3.9 هزار دنبال‌ کننده
جلوبازو سیم کش درازکش Cable Curl, Supine (CCS) این حرکت به شما کمک میکنه که از تقلب ممانعت کنید و تمرکز کافی رو معطوف به عضلات دو سر بازو داشته باشید
مربی من 3.9 هزار دنبال کننده
pixel