اعتراض نماینده رئیسی به ستاد انتخابات / تخلفات گسترده

2,844
اعتراض نماینده رئیسی به ستاد انتخابات / تخلفات گسترده اعتراض نماینده ستاد رییسی به رییس ستاد انتخابات کشور بعد از اظهارات وی در خبر 20:30
هادی خان 6 دنبال کننده
pixel