فناوری هوشمند دستگاه اتوماتیک شیردوشی و تغذیه گاو توسط تراکتور هوشمند کشاورزی

555
ویدئو های بیشتر را در کانال کیفیت گستر شریف ببینید. برای درخواست مشاوره و آموزش به سایت www.qgsco.com مراجعه نمایید.
دل - فصل 1 قسمت 40
%64
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 49 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 40
pixel