بیماری های کلیوی۲

27
بیماریهای کلیوی بسیاری از اجزای بدن را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد ناقص آن باعث ابتلا به بیماریهایی نظیر دیابت و بیماری های قلبی و حتی پوکی استخوان  میشود. با انجام تمرینات ورزشی از پیشرفت   بیماری و ابتلا به بیماریهای دیگر  که بر اثر انواع نارسایی های کلیه به وجود می آیند پیشگیری کنید
pixel