درخشان ترین بازی بهروز وثوقی

25,450

لحظه های فوق از آخرین سکانس های فیلم «کندو»(1354) و ساخته درخشان فریدون گُله است. بی شک انتخاب این لحظات بعنوان درخشان ترین بازی بهروز وثوقی و شاید به نوعی درخشان ترین لحظات بازیگری سینمای ایران، سلیقه ای شخصی است؛ چرا که می توان حدس زد از بین خیل پرتعداد بازی های درخشان بهروز وثوقی چنین انتخابی با مخالفان فراوانی روبروست. البته از هنرنمایی بی بدیل چنگیز جلیلوند به عنوان دوبلور این نقش نباید گذشت.

باگراد

باگراد

1 سال پیش
شاهکار بازیگری ، بازیگری فیلم، در کندو به اوج می رسد. انرژی که وثوقی در طول فیلم به مرور آزاد می کند و در نهایت به انفجار می رسد. هیچ بازیگر جهانی را نمی توان تصور کرد که در بازی نقشهایشان به چنین اوجی دست یافته باشند. اوجی که در سینمای جهان سوم خفه شده و دیده نمی شود. حتی بازی های خنثی براندو دربارانداز یا پدرخوانده به استثنای اتوبوسی به نام هوس و آخرین تاگو که انها نیز بیش از 20 درصد، به بازی وثوقی در کندو نزدیک نمیشوند. و حتی بازی ال پاچینو در بعداظهر سگی نیز به قد و قواره بازی بهروز نزدیک هم نمیشود. پاینده باشد اسطوره بازیگری ناب و متفکرانه تاریخ سینمای ایران.
کلیپ های سینمای ایران
کلیپ های سینمای ایران با تحلیل بازیگری آقای وثوقی در «کندو» کاملا موافقم، اما با مقایسه های شما خیر. به عنوان مثال بازی ال پاچینو در «صورت زخمی» دقیقا واجد همین ویژگی های «کندو»ست. اما او بازی های شاخص دیگری هم دارد.