راهنمای مبتدی تیراندازی با کمان کامپوند-سری: آرچری 360

2,499

راهنمای مبتدی تیراندازی با کمان کامپوند-سری: آرچری 360 - هر چیزی که لازم است شما در مورد رشته کامپوند در سطح بین المللی بدانید در سه دقیقه و نیم! - A beginners guide to compound archery | Archery 360 - Everything you need to know about international compound archery in three and a half minutes. Video produced in partnership with Archery 360: www.archery360.com

شیرگان شهر
شیرگان شهر 61 دنبال کننده