منبر حضرت آیت الله امامی سدهی در شب حضرت علی اصغر

547
منبر بزرگ احیاگر شعائر فاطمی و حسینی مرحوم حضرت آیت الله حاج سید مهدی امامی سدهی در شب حضرت علی اصغر در مسجد جامع فروشان،محرم 1420ه.ق.کل این منبر دارای 4 قسمت است که این فیلم قسمت آخر از آن است.
pixel