مواجهه با حوادث غیرمنتظره

98

خانمی سوال کردن که برادرم به طور ناگهانی سکته کرده اند و بعد از آن ایشون بی حوصله و درونگرا شده اند.......https://www.vidafallah.com http://instagram.com/vida.fallah

کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
pixel