اختتامیه ششم: مدیرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

211
مهندس حسنی مدیرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در اختتامیه ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس گزارشی از جلوه های اقتصاد مقاومتی در این مجتمع گازی ارائه نمود.
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel