شعرخوانی زیبای حمیدرضا برقعی برای حضرت علی اکبر(ع)

1,428

حمید رضا برقعی شاعران جوان کشورمان در وصف حضرت علی اکبر(ع) شعر زیبایی سروده و آن را به زیبایی دکلمه کرده است. ...ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان / مثل تیری که رها می شود از دست کمان / خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود / بعد یک عمر رها از قفس تن شده بود / مست از کام پدر بود و لبش سوخته بود / مست می آمد و رخساره برافروخته بود / روح او از همه دل کنده ، به او دل بسته / بر تنش دست یدالله حمایل بسته / گفت: لاحول ولاقوه الابالله - کانال غریب مدینه

تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2