کمک به سیل زدگان ادامه یابد

67

بخشی از سخنرانی آیت الله اعرافی در خطبه های نماز جمعه میبد/ مصلی آیت الله اعرافی/ 13 اردیبهشت 1398