گوگل فرم ، ساختن پرسشنامه و آزمون آنلاین 0- مقدمه امتحان سر کلاس

8,425
اگر دانشجو هستید و در حال تهیه پرسشنامه کاغذی با هزار مشکل و یا معلمید و می خواهید آزمونی آنلاین داشته باشید که آمار دقیقی از دانش آموزان به شما بدهد، این مجموعه را دنبال کنید. در این قسمت تجربه شخصی من در برگزاری امتحان آنلاین سر کلاس هنرستان است. لازم می دانم تاکید کنم استفاده از تکنولوژی بدون تغییر محتوا خیلی خطر ناک است. اگر همان شیوه نادرست گذشته را بخواهیم با تکنولوژی های نوین انجام دهیم نه تنها پیشرفتی نخواهد بود بلکه به نوعی به عقب ماندگی ما اضافه خواهد شد.

فیلم های اموزشی ریاضی

11 ماه پیش
تشکر بسیار عالی .. استفاده کردم .. ممنون
pixel