اعتراض صاحبان تراکنش های میلیاردی به قطع یارانه ۴۵ هزارتومانی!

61
پلاس 654 دنبال کننده
pixel