شب اعزام به رهیان نور-حرم امام رضا-دانش آموزان مدرسه ی اسلامیه-سال۹۷

171

اولین کاروان اعزامی دانش آموزان به اردوی معنوی راهیان نوردرسال۹۷

۸ ماه پیش