پل باسن با هالتر روی میز

15,392

پل باسن با هالتر روی میز Glute bridge barbell bench . حرکتی نیمه حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت ، فرم دهی و حجیم ساختن عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscle . که به راحتی بر روی صندلی و کاناپه در منزل شما عزیزان هم قابل اجراست . در حین اجرای این حرکت کارآمد و بسیار موثر . عضله همسترینگ Hamstring muscle . عضله راست کننده ستون مهره ها Erector spinae muscle .

مصطفی غلامی
مصطفی غلامی 156 دنبال کننده