ناسا ربات‌های تغییر شکل دهنده را برای اکتشاف به قمرهای زحل خواهد فرستاد

91
آژانس فضایی آمریکا، ناسا (NASA)، از برنامه‌‌‌ای برای طراحی ربات‌های تغییر شکل دهنده خبر داده است؛ ربات‌هایی موسوم به شیپ‌شیفتر (Shapeshifter) که قادر به غلتیدن، پرواز کردن، شناور ماندن و شنا کردن باشند تا روزی برای اکتشاف به اقمار زحل فرستاده شوند.
اسپاش 59 دنبال کننده
pixel