کلیپ عاشقانه حضرت علی و حضرت فاطمه با آهنگ حجت اشرف زاده

2,596
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

به نوع آفرینش حضرت عیسی (ع) که فقط از یک مادر آفریده شد دقت کنید! شاید به این خاطر که تا آن زمان یک زن کامل و مرد کامل، که در مقام زوجیت یکدیگر باشند در نسل بشر بوجود نیامده بود تا از ازدواج ایشان منجی به دنیا آید! قرن ها از خلقت انسان گذشت تا از نسل آدم و نوح و ابراهیم ، یک زن کامل و یک مرد کامل هم کفو یکدیگر به دنیا آمدند تا از پیوند ایشان مقصود خداوند برای زاده شدن منجی عالم بشریت حاصل شود ...

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده