مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

115

مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت مجموعه ای مستقل و متشکل از تعدادی از اساتید و فرهیختگان می باشد که در تلاش است گامی در توسعه سه هدف بزرگ و اساسی صلح، فرهنگ و عقلانیت بردارد.فعالیت های این مرکز در دو بخش پژوهشی و آموزشی پیگیری می شود؛بخش پژوهشی شامل نشر کتاب و مجلات علمی، برگزاری نشست های تخصصی، وبینار، همایش و مسابقات علمی پژوهشی و بخش آموزشی تربیتی مرتبط با علوم انسانی و اسلامی می باشد