لایو دکتر شهریار یحیوی و دکتر هادی آمالی پیرامون جراحی همزمان صورت و بدن

660
در این لایو اینستاگرامی که مورخ 11 اردیبهشت 99 انجام شد، دکتر شهریار یحیوی و دکتر هادی آمالی پیرامون جراحی همزمان صورت و بدن، مزایا و معایب و ... صحبت کردند.
pixel