لایی خوردن پیکه و عکس العمل اسپانیایی ها!

8,974

ببینید اسپانیایی ها چه عکس العملی به لایی خوردن پیکه انجام می دهند

شایان

شایان

11 ماه پیش
یکی از زیبا ترین لایی های جام جهانی بود.