نحوه پیاده سازی محاسبات علامتدار در FPGA

2,335

در این برنامه، در مورد نحوه نمایش و پیاده سازی محاسبات علامتدار در FPGA صحبت خواهم کرد و این قدم اول در مسیر یادگیری پیاده سازی الگوریتم های پردازش سیگنال با FPGA است. ویدئوها و مقالات مرتبط با FPGA در سایت فراد اندیش: https://faradandish.com/blog/