تصنیف رفتم در میخانه, شنبه ها با آوای جاوید(40)

5,697

آواز و سه تار:حمیدرضا فرهنگ،این تصنیف در دستگاه نوا اجرا می گردد، اجرای اصلی از استاد محمدرضا شجریان، رفتم در میخانه حبیبم خوردم دو سه پیمانه... ویدیوهای بیشتر در وبسایت آوای جاوید www.avayejavid.com آموزش موسیقی در اصفهان با مؤسسه فرهنگی هنری آوای جاوید 03137867163