بازدید جمعی از مسئولین از مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان

74
74 بازدید
اشتراک گذاری
به مناسبت روز ملی صنعت چاپ جمعی از مسئولین از مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان بازدید کردند.
pixel