بازدید جمعی از مسئولین از مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان

12
به مناسبت روز ملی صنعت چاپ جمعی از مسئولین از مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان بازدید کردند.
آقازاده - قسمت 19
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 50 دقیقه
آقازاده - قسمت 19
pixel