اگر کسی بهت توهین کرده ،جوابشو با قانون بده!

9
این امر چنان مهم است که بر اساس قانون، نه‌تنها به توهین گفتاری، بلکه به انواع نوشته‌ها، حرکت‌ها، اشاره‌های توهین‌آمیز نیز رسیدگی می‌شود؛ به‌طوری که اگر برای مثال شخصی باحالت توهین‌آمیز کلاه از سر شخص محترمی بردارد، مرتکب جرم توهین می‌شود. https://b2n.ir/679585
وکیل باشی 1 دنبال کننده
pixel