ابتهال استاد كامل یوسف - یا نبیاً سمت بك العلیاء

235

ابتهال کوتاه و بسیار زیبا و باکیفیت از استاد مرحوم «کامل یوسف البهتیمی» در مدح پیامبر گرامی اسلام / متن کامل ابتهال در کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 386 دنبال کننده