خسارتگیر - تجربه مسافرین 5

75
خسارتگیر
خسارتگیر 1 دنبال‌ کننده

ممنون از ملینای عزیز که تجربه اش را با ما به اشتراک گذشت. ملینا در پرواز از تهران به فراکفورت موافق شد نزدیک به ۱۰۰۰ یورو غرامت از لوفتانزا بگیرد البته با کمک خسارتگیر. khesaratgir.com t.me/khesaratgir

خسارتگیر
خسارتگیر 1 دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 56 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 3