تیزر دوره آیین دادرسی

216
تیزر دوره ی آیین دادرسی مدنی استاد محترم جناب آقای دکتر محمود قلعه نوی از سری آموزش های دپارتمان حقوق موسسه ی آموزش عالی آرمان که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت مشغول است. فیلم برداری و تدوین این دوره توسط استودیوی رساترین صورت پذیرفت.
pixel