تبلیغات در فرودگاه بین المللی امام خمینی - فرابیلبورد

347

در ویدیو فوق می توانید نمونه ای از تبلیغات در فرودگاه بین المللی امام خمینی را مشاهده کنید و جهت بازدید از نمونه های بیشتر و مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت www.FaraBillboard.com مراجعه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ها ی بیلبورد در فرودگاه و مشاوره رایگان تبلیغات در فرودگاه با شماره ۰۹۱۲۸۷۰۰۵۵۶ تماس حاصل نمایید.