مصاحبه جدید عادل فردوسی پور و ژاوی 3/3/98

254

جدیدترین مصاحبه عادل فردوسی پور و ژاوی هرناندز اسطوره بارسلونا بعد از خدافظی از دنیای فوتبال حضور عادل به تلوزیون بعد از چند ماه آن در نه در نود بلکه در شبکه ورزش حتما ببینید کانال فالو کنید

10top farsi
10top farsi 2 دنبال کننده