واکمن سونی 40 ساله شد WALKMAN® 40TH ANNIVERSARY

457

Hunter

1 سال پیش
اینجوری حساب کنیم که 40 سال پیش اکثر کمپانی های حال حاضر تکنولوژی وجود نداشتند.بعدا هم سبزی فروشی بودند....
pixel