چطور مهارت‌های خود را به پروفایل اضافه کنم؟

2,043

ممکن است شما مهارت‌های خیلی زیادی داشته باشید، اما در قسمت مهارت، بهتر است آن هایی را انتخاب کنید که می‌خواهید پروژه های مرتبط با آن را انجام دهید. شما فقط می‌توانید در پروژه‌هایی که مهارت انجام آن را انتخاب کردید، پیشنهاد ارسال کنید. در نظر داشته باشید تنها پروژه‌هایی که مهارت انجام آن را انتخاب کردید، از طریق ایمیل برای شما ارسال می‌شود. در ادامه‌ی این آموزش مراحل اضافه یا حذف کردن مهارت‌ها در پونیشا رو با مسئول آموزش پونیشا همراه باشین. https://ponisha.ir

پونیشا
پونیشا 103 دنبال کننده