امنیت در مترو

178
امنیت در تمام مکان ها بسیار واجب است. مترو جز مکانهایی است که احتمال بروز مشکلات بیشتر و خطرناک تر است.به ویدیو به امنیت در مترو توجه کنی برای ویدیو های بیشتری درباره این موضوع به سایت نوکو سربزنید. https://noko.ir
نوکو 36 دنبال کننده
pixel