افسان نما - برنامه ویژه بزرگداشت فردوسی

118

شامل برنامه های زیر که توسط موسسه افسان سرا تهیه گردیده است. - نقالی نبرد رستم و اشکبوس - دکلمه خرد و دانش - پند کتایون با آوای بختیاری - قصه دنباله دار بیژن و منیژه

majiddehghannasiri
majiddehghannasiri 4 دنبال کننده