دکتر دکتر نوید رونده، درمان پالپ بدون بیهوشی

973
رستا خانم سه ساله توصیه به درمان تحت بیهوشی شده بود با شروع درمان‌ها ی ساده‌تر همکاری او با کمک والدین جلب شد و در فیلم دومین دندان او در حال درمان پالپ است.
pixel