شیوه استفاده از Scaffolding در برنامه نویسی Asp.net MVC

97

زمانی که شما Panel وبسایت خود را طراحی می کنید باید کنترلرها و ویو های متعددی را بسازید که کاری وقت گیر و تکراری است.ابزار بسیار قدرتمند Scaffolding به شما کمک می کند تا به صورت اتوماتیک و از روی Model شما Controller و View های مربوطه آن به صورت استاندارد و در یک حرکت ساخته شود.

pixel