آزمون جامی شدن اریکسن

72
www.sme.co.ir 4 دنبال‌ کننده
آزمون جامی شدن اریکسن بر اساس استاندارد ISO 20482، برای تعیین شکلپذیری ورقهای فلزی قابل استفاده است. نمونه بین قالب و ورقگیر بسته میشود و سنبهای سرکروی با قطر 20 میلیمتر با حرکت به سمت آن، ورق را به داخل حفره قالب میکشد. در لحظه شروع مشاهده ترک، آزمون متوقف میشود و عمق کشیده شده (مقدار حرکت سنبه از نقطه شروع تماس) به عنوان پارامتر شکلپذیری یا اندیس جامی شدن اریکسن (IE) معرفی می شود.
www.sme.co.ir 4 دنبال کننده
pixel