شیمی دهم - استوکیومتری بخش اول مجتمع آموزشی ستارگان

446
آموزش مجازی شیمی دهم بخش استوکیومتری مجتمع آموزشی ستارگان شیراز
setareganschool3 5 دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel