نسیم ادبی:کاندیدا بودن قشنگتر از جایزه گرفتن است

505

نسیم ادبی، بازیگر: با نمایشی که درآن خوانندگی کردم ، توانستم جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کنم. با «حمیرا« در مجموعه شهرزاد شناخته شدم و با «عاطفه» در مجموعه برادرجان، محبوب. اگر روزی رئیس تئاتر شهر بشم، آدمی نیستم حرف بزنم و بدون فکر عمل کنم‌‌.