بایپس آنتی ویروس پادویش

335

در این ویدئو می بینیم که چطور با استفاده از یک بدفزار آنتی ویروس پادویش را می توانیم بایپس کنیم

pixel