عوارض راکوتان در درمان جوش چیست؟

969

اکوتان بعنوان اثربخش ترین داروی درمان جوش، عوارض ناخوشایندی نیز دارد که در صورتیکه با آگاهی و تحت نظر پزشک از آن استفاده شود، می تواند آبی بر آتش معضل جوش در افراد باشد. بنابراین قبل از مصرف آکوتان حتما به پزشک متخصص پوست خود مراجعه کنید تا آگاهی های لازم درباره آن را کسب کنید. دکتر خلیل یعقوبی متخصص پوست در این ویدیو درباره عوارض درمان جوش با آکوتان و موارد احتیاطی لازم را بیان میکند.