معامله قرن / چه بر سر فلسطین خواهد آمد؟ /کاری از معاونت سیاسی سپاه

3,628

اکتبر سال 2017 جارد کوشنر به صورت پنهانی به عربستان سعودی سفر کرد تا با مقامات عربستانی در راستای مذاکرات سازش بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی طرح موسوم به معامله قرن را پیگیری نماید. تا کنون در خصوص مفاد این طرح به صورت رسمی اعلام نظری نشده است ، چرا که آمریکایی ها می دانند با اعلام رسمی قبل از مهیا شدن شرایط ، با خروش ملت های منطقه، طرح یاد شده به ضد خود تبدیل می شود. اما شواهد و اظهار نظر های غیر رسمی مقامات غربی و حکام عرب منطقه برخی از اصلی ترین نکات این طرح فاش شده است