فیلم کامل گفتگو با موضوع کدام مسیر بن بست است؟/برنامه ثریا

961
فیلم کامل گفتگو سید یاسر جبرائیلی و بیژن پیروز با موضوع کدام مسیر بن بست است؟ اتکا به وعده های غرب یا اعتماد به جوانان/برنامه ثریا؛ شبکه یک (مهر 97)
pixel