مدیریت کانکشن ها(رشته های اتصال) در گزارش ساز و داشبورد ساز

369
369 بازدید
اشتراک گذاری
"گزارش ساز و داشبورد ساز Reportfa.com" این قسمت ابتدایی ترین قسمت تنظیمات داده این نرم افزار می باشد که مدیر سیستم کانکشن ها به انواع پایگاه داده را مشخص می کند به عنوان مثال شما برای ساختن گزارشات می بایست به بانک اطلاعات نابع انسانی ف حسابداری ، اتوماسیون سازمان خود که در محل ساختمان مرکزی است متصل شود که از نوع SQL Server هستند و برای تهیه گزارشات فروش و مشتری نیاز مند هستید به سیستم CRM خود که در سرور های کشور آلمان قرار داد و از نوع Oracle است متصل شوید که می توانید در این سیستم این تنظیم
pixel